« Winterterras en vergunningen»

Gepubliceerd op 18-11-2018

Gemeenten stellen vaak beleid op ten behoeve van het wel of niet vergunnen van terrassen. Het is van groot belang om goed kennis te nemen van dit beleid. Het beleid kan kansen bieden maar ook bestaande terrassen beperken. Over het algemeen herzien gemeenten hun terrassenbeleid met enige regelmaat. Horecaondernemers doen er dan ook goed aan om zich tijdig op de hoogte te stellen van aanpassingen of vernieuwing van het beleid om op deze momenten hun belangen naar voren te brengen.

Ga bij je gemeente na wat de mogelijkheden zijn voor een winterterras. Je kunt het beleid voor terrasverwarming en winterterrassen vinden in de Gemeentewet, de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), de Wet geluidhinder, het Activiteitenbesluit en bouwregelgeving.

Bestaat er nog geen mogelijkheid tot exploitatie van een winterterras? Probeer niet als individueel bedrijf een verzoek in te dienen maar doe dat als collectief, bij voorkeur met behulp van de ondernemingsvereniging en/of KHN. Leg het eerste contact met de afdeling economische zaken van de gemeente of rechtstreeks met de burgemeester.

Benadruk het belang van de gemeente. Denk aan de aantrekkelijkheid van het winkelgebied, precario-inkomsten, sociale controle, gezelligheid en de economische redenen.

Om de stap naar een winterterras voor de gemeente te vergemakkelijken, kun je voorstellen om als proef eerst een of twee jaar een winterterras mogelijk te maken. Zo’n voorstel is natuurlijk minder interessant als er fors geïnvesteerd moet worden in het winterterras met terrasverwarmers, putkasten, schotten, parasols, enzovoort.

Gemeenten hebben soms moeite met geheel afgesloten terrassen. Denk aan schotten die naar boven kunnen schuiven en aansluiten op de parasol, waardoor er een soort bouwwerk ontstaat. Ook het in de grond bevestigen van schotten en parasols is soms een heikel punt. Vanuit openbare orde en veiligheid kan juist weer de behoefte bestaan om het terras wel in de grond te bevestigen. Een compromis met verwijderbare terrasonderdelen met minimale bevestigingspunten in de grond, is dan een oplossing.

Let erop dat door het dichtmaken van het terras, het geheel bouwvergunningsplichtig kan worden. Gezien de volgende uitspraak van de rechtbank Noord-Holland kun je bij een afritsbare zijkant van een parasol al een discussie krijgen of het terras bouwvergunningsplichtig is: ‘De voorzieningenrechter is van oordeel dat door het bevestigen van de windschermen aan de parasols een bouwwerk, zijnde een gebouw ontstaat. De parasols met uitgerolde windschermen zijn immers aan te merken als een constructie van enige omvang die direct met de grond is verbonden, althans direct steun vindt in de grond. Door het uitrollen van twee of meer windschermen ontstaat een overdekte, voor mensen toegankelijk en gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte. Het feit dat de windschermen kunnen worden opgerold en alleen bij slechte weersomstandigheden worden gebruikt, doet daar niet aan af.’ Als een (deels) dichtgemaakt winterterras als bouwwerk wordt gezien, kan dat ook in strijd zijn met het bestemmingsplan.

Tot slot: pas met het helemaal dichtbouwen van het terras ook op in verband met het rookverbod.

Verwarming heet hangijzer

Terrasverwarming is voor de gemiddelde terrasbezoeker vanzelfsprekend. In veel terrasverguningen is het verbod opgenomen om andere objecten te plaatsen dan tafels, stoelen en parasols. Dat geldt dus ook voor terrasverwarming. Als de terrasverwarming is geïntegreerd in de parasol, zijn er minder problemen. Maar als die terrasverwarming via de parasolvoet is aangesloten op bekabeling door de grond kan wel weer een speciale vergunning noodzakelijk zijn. Een en ander is heel gemakkelijk te omzeilen door gebruik te maken van verwarmde stoelkussens.

Deels overgenomen uit een publicatie door Marjon Prummel voor Misset Horeca, november 2018

395-Sfeervol-wintterras-met-stoelkussens-en-terrasverwarming-01-1542536010.jpg